Sledujte nás aj na Instagrame!

Ochrana os. údajov

Prehlásenie k ochrane osobných údajov

 

 • Na základe zákona 122/2013 § 34 ods. 1 o ochrane osobných údajov z 30. apríla 2013 náš Informačný systém používaný v e – shope  podlieha registračnej povinnosti.
 • Náš IS je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. číslom: 201308705
   
 • Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uvedte v poznámke k objednávke " Žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení"
   
 • Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
   
 • Prevádzkovateľ internetového obchodu Anita Albertová - DARNIA, týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, ziskanými registráciou pri vytváraní zázazníckeho účtu nakladá v zmysle "Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údavov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
   
 • Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných osobných údajov externému prepravcovi, za účelom doručenia zásielky.
   
 • Podľa § 28 ods. 3. vyšie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ informačného systému použitého na webovej stránke www.darnia.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.
   
 • Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.